Modulul pedagogic

 

 

 

An II: Semestrul 1:

Rezistenţa materialelor

Termotehnică

Tehnologia Materialelor

Coroziune şi protecţia anticorozivă

Mecanica Fluidelor

Electronică industrială

Electrotehnică

Matematici Speciale

Semestrul 2:

Tehnologia Materialelor

Ecologia Generală

Acţionări hidraulice

Chimia Mediului

Resurse Naturale

Grafică pe calculator

Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie

Urbanism şi amenajarea teritoriului

An III: Semestrul 1:

Mecanisme şi organe de maşini

Fenomene de transfer

Managementul ecologic

Ştiinţa Mediului

Analiza proceselor industriale

Metode chimice şi biologice de separare a poluanţilor

Bazele separării poluanţilor

Analiză instrumentală

Tehnici de achiziţie şi monitorizare a calităţii mediului

Semestrul 2:

TEEA (Tehnici şi Echipamente de Epurare a Aerului)

TETEA (Tehnici şi Echipamente de Epurare şi Tratare a Apei)

SS (Ştiinţa Solului)

EIM (Evaluarea Impactului asupra Mediului)

Grafică pe calculator 2

BED (Bazele Energiei Durabile)

API 2 (Analiza Proceselor Industriale)

Management Ecologic 2

An IV: Semestrul 1:

RSI - Risc şi Securitate în Muncă
TETA II - Tehnologii şi Echipamente de Tratare a Apei
TEEA II - Tehnologii şi Echipamente de Tratare a Aerului
DTV I - Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare
DIM - Design în Ingineria Mediului
TEDS - Tehnologii şi Echipamente de Depoluare a Solului
LPM - Legislaţia Privind Protecţia Mediului
PEP - ProiectareA Ecologică a Produselor

Semestrul 2: